Kontakt

AkroMapa slúži na poskytovanie informácií o udalostiach zo sveta akrojogy na Slovensku. Pomáha spájať akrojogínov a tak rozširovať toto cvičenie ďalej medzi ľudí.

AkroMapa je zatiaľ vo vývoji a pravidelne sa budeme snažiť mapu vylepšovať a dopĺňať najaktuálnejšími informáciami.

Autori: Martin Štěpánek, Lukáš Tomek

Pridanie skupín, udalostí, návrhy na zlepšenia

Ak chcete pridať na akromapu novú skupinu, či informovať o konajúcich udalostiach, ktoré ste na AkroMape nenašli, kontaktujte nás na našej emailovej adrese.

Email: info@acroyoga.sk