Ochrana osobných údajov

Použivateľ udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v rozsahu mena, bydliska, emailovej adresy, fotografie a odkazu na facebookový profil za účelom uverejnenia svojho profilu na webe acroyoga.sk a informovania o akrojogových udalostiach. Tento súhlas používateľ udeľuje na dobu neurčitú prevádzkovateľovi webu acroyoga.sk.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľov získaných nelegálnou činnosťou tretích osôb. Osobné údaje je možné na žiadosť používateľa vymazať z databázy.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 24.5.2018.